Η ψηφιοποίηση στην παραγωγική διαδικασία

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού

Αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους

Αύξηση Παραγωγικότητας

 • Μέτρηση δεικτών απόδοσης της παραγωγής (OEE – KPIs)
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση κόστους παραγωγής

Σταθερή Ποιότητα

 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διατήρηση παραγωγής μέσα στα πρότυπα ποιότητας
 • Ιστορικό

Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Μείωση ενεργειακού κόστους
 • Διαχείριση ενεργειακών καταναλώσεων (ατμός – κρύο νερό – πεπ. αέρας – C02)

Στοχευμένη Συντήρηση

 • Αναδεικνύει τις προτεραιότητες συντήρησης
 • Μείωση του κόστους συντήρησης
 • Αποτελεσματική παρέμβαση των τεχνικών

IoT Control

Με το σύστημα οι ομάδες της παραγωγής εντοπίζουν απώλειες και κρυφές αιτίες αυξάνοντας την παραγωγικότητα

1

Ανίχνευση προβλημάτων

Παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία και τις ενεργ. καταναλώσεις, και εντοπίζει τις δυσλειτουργίες

2

Άμεση αντιμετώπιση

Ειδοποιεί και καθοδηγεί τους χρήστες για άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες.

3

Διατήρηση προτύπων

Αύξηση απόδοσης, μείωση ενεργειακών και διασφάλιση ποιότητας.

Οι χειριστές γίνονται "key players" για τη βελτίωση της απόδοσης

Το σύστημα εντοπίζει τις αιτίες για τις απώλειες της παραγωγικής διαδικασίας, ειδοποιεί τους χειριστές και τους κατευθύνει να κάνουν άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Οι προϊστάμενοι λαμβάνουν ασφαλείς και στοχευμένες αποφάσεις

Οι προϊστάμενοι των τμημάτων έχουν συνολική εικόνα με πραγματικά δεδομένα. Εντοπίζουν τις μη αποδοτικές διαδικασίες και τις κρυφές αιτίες απωλειών για βρούν τις βέλτιστες πρακτικές που θα αυξήσουν την απόδοση.

Η διοικητική ομάδα έχει την συνολική εικόνα για την επίτευξη των στόχων

Η δικοικητική ομάδα έχει τα δεδομένα για να παρακολουθεί την πορεία και την επίτευξη των στόχων. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα να αξιολογούν συνεχώς την πρόοδο με στατιστικά και δείκτες απόδοσης.

Γιατί να επιλέξετε το IoT Control

demo7-fancy-03
Προσαρμόζεται σε παλαιές και νέες εγκαταστάσεις - Δεν απαιτείται αναβάθμιση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
demo6-fancy_03
Ευέλικτο για δοκιμές, σύγκριση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Προσαρμοσμένες λύσεις στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής
demo5-service_01
Υλοποιούμε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
demo5-service_03
Εντοπισμός σημείων για βελτιώσεις - Στοχευμένες εφαρμογές με σημαντικά αποτελέσματα
demo7-fancy-04
Διασφαλίζουμε - υποστηρίζουμε - παρακολουθούμε την επίτευξη των στόχων

Δείτε πως μπορεί το IoT Control να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην δική σας εταιρεία

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

Αξιοπιστία

 • Η εμπιστοσύνη και η εμπειρία μας φέρνουν σίγουρα αποτελέσματα
 • Ασφαλείς και δοκιμασμένες λύσεις

Τεχνογνωσία

 • Απαιτήσεις της αγοράς
 • Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις
 • Εξειδικευμένοι μηχανικοί με εμπειρία στη βιομηχανία
 • Προγραμματιστές

Κόστος

 • Χαμηλό κόστος επένδυσης
 • Χαμηλό κόστος επεκτασιμότητας και κλιμάκωσης
 • Χωρίς κρυφές χρεώσεις

Αποτελέσματα

 • Δημιουργούμε προοπτικές στην εταιρεία σας
 • Η επένδυση σας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Μεγάλες εταιρείες επιλέγουν το IoT Control

Διατηρούν υψηλή απόδοση και πετυχαίνουν συνεχείς βελτιώσεις